Integreeritud turunduskommunikatsioon (KOR6008.FK)
space
Õppeaine kood
KOR6008.FK
vana ainekood
KOR6008
Õppeaine nimetus eesti k
Integreeritud turunduskommunikatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Integrated Marketing Communication
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaate kujunemiseks tänapäevastest turunduskommunikatsiooni põhimõtetest ning -vahenditest, luua eeldused erinevate turunduskommunikatsiooni alaste eesmärkide realistlikeks püstitusteks ning nendele lahenduste leidmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb erinevaid turunduskommunikatsiooni liike, koosnedes nii teoreetilisest kui ka praktilisest osast. Käsitletavad teemad: turunduskommunikatsiooni mõiste, lansseerimismarketing, reklaamikampaania korraldamine ning järelvalve, müügiedendus, otseturundus ja kliendisuhete hoidmine turunduskommunikatsioonis, klientsus, telefonimüük, sponsorlus, suhtekorraldus.
Kursuse jooksul lahendavad üliõpilased antud õppematerjalidele tuginedes 6-7 iseseisvat probleemülesannet.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet ning teadmisi tänapäevastest turunduskommunikatsiooni põhimõtetest ning vahenditest ning oskab neid eesmärgipäraselt rakendada.
Õppejõud
Helen Noormets
space