Erialane ettevõtlus (KOK6049.FK)
space
Õppeaine kood
KOK6049.FK
vana ainekood
KOK6049
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane ettevõtlus
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Entrepreneurship
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Valmistada tudengid ette tegutsemiseks suhtekorralduse, reklaami või turundusalases ettevõtluses ja püsiva silla ehitamiseks ülikoolis omandatavate teadmiste ning praktilise igapäevatöö vahel.
Õpetada tudengeid nõustama ja mõistma agentuuri klientide või organisatsioonisiseste „klientide“ ootusi kommunikatsiooni erinevates distsipliinides enim esinevate ülesannete teostamisel.
Anda ülevaade erinevates kommunikatsioonidistsipliinidele keskendunud ettevõtluse seisust Eestis ja mujal maailmas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus harjutab tudengeid sirutama erinevate ülikoolis omandatud kommunikatsiooni- ja reklaamiainetes omandatud teadmiste järele simuleeritud agentuuri keskkonnas, kus tuleb konsultandi või loovjuhina vastata erinevatele klientidelt tulevatele briifidele. Tudengid võistlevad erinevate ülesannete lahendamisel iseseisvate agentuuridena üksteisega klientidele otstarbekaimate lahenduste leidmisel. See hõlmab erinevaid erialase ettevõtluse tahke alates hangetel osalemisest kuni professionaalsetel auhinnakonkurssidel osalemiseni, mille vahele mahub ka klientide – on nendeks siis agentuuri kliendid või organisatsiooni sisemised kliendi – vajaduste lahendamine.
Kursus tekitab tudengis arusaama, mida võib erialane töö praktikatasemest kaugemale jõudes tähendada, võimaldab tudengitel hinnata, milline on selle töö ja klientide ootuste tase Eestis täna, ning millised on võimalikud tühimikud kommunikatsiooniteenuste turul, olgu see reklaamis, meedias, avalikes suhetes või teistel erialadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab edasi anda erialaseid teadmisi ja seisukohti erialase ettevalmistuseta koostööpartneritele;
- omab arusaamist kommunikatsioonialase ettevõtluse eri niššidest ja rollidest ning eeldustest erinevate tööülesannete efektiivsest täitmisest;
- oskab seostada klientide poolt esitatud probleeme teoreetiliste mudelite ja tööriistadega erinevatelt läbitud kursustelt,
Õppejõud
Henri Käsper
space