Venemaa meediasüsteem (KOA6019.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6019.FK
vana ainekood
KOA6019
Õppeaine nimetus eesti k
Venemaa meediasüsteem
Õppeaine nimetus inglise k
Russian modern mass media
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on omandada ülevaade Venemaa meediasüsteemi mudelitest ja vormidest, muudatustest Venemaa traditsioonilises ja uue meedias. Aidata kaasa teoreetiliste analüüsioskuste kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus sisaldab süvendatud käsitlust Venemaa meediasüsteemis: erinevate teooriate toimimine praktikas, massimeedia toimimismehhanismid, praktilised paradoksid jne.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbimisel on üliõpilane omandanud järgmised õpitulemused:
-tunneb erinevaid teoreetilisi käsitlusi, mis seletavad Venemaa meediasüsteemi
-oskab praktikaid seostada teooriatega
-oskab hinnata ja analüüsida erinevaid olukordi teoreetiliste paratamatuste seisukohast
-oskab juhtida erinevaid meediasüsteeme
-oskab tulemuslikult ja adekvaatselt toimida meediamaailma süsteemis
-valdab meediasüsteemi tehnikaid ja taktikaid ning suudab neid strateegiliselt ellu viia
Õppejõud
Mart Raudsaar, M. Phil
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space