Arendusprotsesside eestvedamine (KAN7067.HR)
space
Õppeaine kood
KAN7067.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Arendusprotsesside eestvedamine
Õppeaine nimetus inglise k
Leadership in Development Processes
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Piret Jeedas (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused strateegiliste ja innovatiivsete (digi)lahenduste loomiseks meeskonnana erinevates kontekstides.
Luua eeldused arendusprotsesside eestvedamist toetavate teadmiste, oskuste, hoiakute ja mõtteviisi kujunemiseks.
Võimaldada mõjusate protsesside juhtimist toetava tööriistakasti kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Protsess. Arendusprotsess ja koosloome.
Protsesside eestvedamine. Protsessijuhi praktikad, mõtteviis, hoiakud..
Mõttemudelid: süsteemne mõtlemine, süsteemiga töö, komplekssus ja esilekerkimine.
Protsesside kavandamise lähenemised, mudelid, meetodid. Strateegilised vestlused ja kuulamise tasandid.
Kaasav juhtimispraktika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- loob loetud allikate põhjal strateegilise (digitaalse) tööriista / materjali;
- loob koos meeskonnaga tervikliku kontseptsiooni arendusprotsessi elluviimiseks valitud projekti kontekstis;
- analüüsib enda kui protsessijuhi võimekust, sh teadmisi, oskusi, hoiakuid ja mõtteviisi.
Õppejõud
Piret Jeedas, MA
space