Teadusartikli kirjutamine (KAD8057.HR)
space
Õppeaine kood
KAD8057.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusartikli kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Writing Scientific Article
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada haridus- ja piirneva valdkonna doktorantide pädevust kirjutada teadusartiklit, omandada teadusartikli avaldamise põhimõtted.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöö korraldatakse kolme õppepäevana, kus seminaride vormis tutvutakse rahvusvahelisel tasemel käsikirjade kirjutamise põhimõtetega, käsitletakse teadusartikli sisulist ülesehitust ning omandatakse strateegiad, mida kasutada käsikirja loomisel. Kursusel kirjutab iga üliõpilane lõpuni ühe teadusartikli käsikirja. Kõiki käsikirju analüüsitakse seminarides, kuhu on oodatud doktorandi juhendaja(d) ja/või artikli kaasautorid. Juhendajate ülesandeks on analüüsida teiste juhendajate doktorantide käsikirju retsensendi vaatpunktist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab püstitada ja põhjendada uurimisprobleemi ning sõnastada teadusartikli eesmärki; kirjutada kirjanduse ülevaadet;
- oskab esitada oma uurimismeetodeid ja analüüsi tulemusi, esitada järeldusi tulemuste põhjal;
- teab, kuidas kirjutada koherentset teadusartiklit ning väljendada end mõistetavalt ja korrektselt teaduskeeles;
- tunneb sobiva ajakirja valiku põhimõtteid ning oskab vastata retsensioonis esitatud küsimustele ja kommentaaridele.
Õppejõud
Tartu Ülikoolist: Krista Uibu, Djuddah Leijen; Tallinna Ülikoolist: Rain Mikser
Lisainfo
SIHTRÜHM JA ÕPPEAINES OSALEMISE EELTINGIMUSED: Haridus- ja piirneva valdkonna doktoriõppe üliõpilased, kes on kirjutamas teadusartiklit.

KOHUSTUSLIKUD EELDUSAINED: Kursusel osalemise tingimuseks on, et doktorandil on eelnevalt olemas teadusartikli käsikirja esialgne versioon.
space