Erialaseminar II (INT8024.DT)
Õppeaine kood
INT8024.DT
vana ainekood
INT8024
Õppeaine nimetus eesti k
Erialaseminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Special Seminar II
Õppeaine maht EAP
2.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi infoteaduse kitsamas valdkonnas lähtuvalt doktoritöö vajadustest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Osalemine erialastes rahvusvahelistes ja Eesti-sisestes töötubades ja seminarides, mis on seotud doktorandi doktoritöö teemaga
Iseseisev töö
Ülevaate kirjutamine töötoas või seminaris käsitletud teemadest seostatuna doktoritöö problemaatikaga
Õppeaine õpiväljundid
Omab süvendatud teadmisi kitsamas erialavaldkonnas.
Suudab jälgida ja kriitiliselt analüüsida teaduslikku materjali.
Oskab edasi anda oma seisukohti suulises teaduskommunikatsioonis.
Hindamismeetodid
Ülevaate tekst
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Seminari või töötoa ettekannete materjalid
Asenduskirjandus
Aine ei ole läbitav asenduskirjanduse põhjal