Terminoloogiaseminar (INT8022.DT)
Õppeaine kood
INT8022.DT
vana ainekood
INT8022
Õppeaine nimetus eesti k
Terminoloogiaseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Terminology Seminar
Õppeaine maht EAP
2.0
Orienteeruv kontakttundide maht
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Süvendada teadmisi erialaterminoloogiast ning toetada terminite õiget kasutust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teaduskeel. Info- ja kommunikatsiooniteaduste terminoloogia kujunemine. Eestikeelse erialakeele areng: terminoloogiakomisjoni tegevus ning erialasõnastikud. Standardimine.
Iseseisev töö
Erialase kirjanduse lugemine,osalemine erialasel terminoloogiaseminaril, iseseisev kirjalik töö.
Õppeaine õpiväljundid
Teadmised erialase oskuskeele normidest;
Oskus rakendada erialatermineid teadustegevuses ja õppetöös;
Suutlikkus kriitiliselt analüüsida erialase oskuskeele kasutamist.
Hindamismeetodid
Osalemine terminoloogiaseminaril ja iseseisva kirjaliku töö esitamine oma uurimisteemal kasutatava terminoloogia kohta.
Õppejõud
T. Reimo, A. Lepik, A. Möldre, L. Aarma, S.Virkus
Kohustuslik kirjandus
EVS-ISO 5127: 2004 Informatsioon ja dokumentatsioon. Sõnastik; Eesti teaduskeel ja terminoloogia - kuidas edasi? / [eessõna: Peeter Saari]. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 2006. 42 lk; Raamatukogusõnastik.
Asenduskirjandus
Erelt, Tiiu. Terminiõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007.
Lauk, Siiri. Uusi ja täpsustatud infoteadustermineid. // Raamatukogu. - (2006), nr. 2 - Lk. 26; nr. 3. – Lk. 25-26.
Raamatukogusõnastik. - http://web3.nlib.ee/termin/public_term/