Digitaalne säilitamine ja teabehaldus (INT7163.DT)
space
Õppeaine kood
INT7163.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne säilitamine ja teabehaldus
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Preservation and Information Governance
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Kädi Riismaa (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Luua eeldused teadmiste omandamiseks digitaalse säilitamise eripäradest ja digitaalse säilitamise aluspõhimõtetest.
- Toetada baasoskuste omandamist digitaalse arhiveerimise ettevalmistamiseks.
- Toetada teabehalduse baasteadmiste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalse arhiveerimise ja säilitamise põhiprobleemid.
Digitaalne säilitamine meetodite areng ja võimalused.
Digitaalsete objektide olulised omadused.
Failivormingud digitaalses arhiivis.
Andmekandjad digitaalses arhiivis.
Metaandmed digitaalseks säilitamiseks.
OAIS ja teised digitaalarhiivi toimimismudelid.
Digitaalarhiivi kasutamine.
Teabehalduse põhimõisted. Protsess teabehalduse kontekstis.Teabehalduse standardimine ja regulatsioonid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab seletada digitaalse säilitamise erinevusi paberil ainese säilitamisest ;
- suudab kriitiliselt hinnata digitaalse säilitamise erinevaid lahendusi ja strateegiaid;
- oskab põhjendada digitaalarhiivi loomise vajadust ja kasu organisatsioonis;
- oskab määrata digitaalse objekti arhiveerimiseks ja säilitamiseks vajalikke tegevusi sõltuvalt objekti omadustest;
- demonstreerib orienteerumist digitaalse säilitamise jaoks vajalike metaandmete liikides;
- tunneb teabehalduse põhimõtteid;
- oskab kasutada standardeid ja normdokumente organisatsiooni teabehalduse korraldamisel.
Õppejõud
Kädi Riismaa
space