Infotöö eetika (INT6067.DT)
Õppeaine kood
INT6067.DT
vana ainekood
INT6067
Õppeaine nimetus eesti k
Infotöö eetika
Õppeaine nimetus inglise k
Ethics of Information Profession
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
kevad 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Kujundada teadmised infotöö eetikast:
- Toetada teadmiste omandamist eetika käsitlustest ja rakendustest;
- Luua eeldused teadmiste kujunemiseks eetikakoodeksite, sh raamatukogu- ja infotöötaja eetikakoodeksite, koostamisest


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infotöö eetika olemus. Informatsioon ja eetika. Infotöö ja eetika: infovajaja ja infotöötaja suhted. Kasutajate privaatsus ja selle kaitse. Infovabaduse põhimõtted. Eetikakoodeksid: koostamine, probleemid, ülesehitus. Internet ja eetika.


Iseseisev töö
Erialakirjanduse analüüs ja praktiliste tööde sooritamine (referaat, essee, juhtumi analüüs).
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
- Orienteerub infotöö eetika käsitlustes ja rakendustes;
- Omab teadmisi kutse-eetika põhimõtetest.

Hindamismeetodid
Eksam
Hinne kujuneb iseseisvate tööde tulemuste põhjal.
Õppejõud
lekt Silvi Metsar
Kohustuslik kirjandus
Besnoy, A.L. (2009). Ethics and integrity in libaries. Routledge, Taylor and Francis Group.
Eetikakoodeksite käsiraamat. - http://oef.org.ee/fileadmin/media/valjaanded/v2ljaanded/eetikakoodeksid2007.pdf (11.01.2016)
Hauptman, R. (2002). Ethics and librarianship. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc.
Laanemäe, A. (2000). Eetika alused. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
Preer, J. (2008). Library Ethics. Libraries Unlimited: Westport, Connecticut.
Professional codes of ethics for librarians. IFLA - http://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians (11.01.2016)
Sutrop, M., Simm, K. (2006). Eetika: interdistsiplinaarsed lähenemised: Tartu Ülikooli eetikakeskus 2001-2006. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus
Asenduskirjandus
Laanemäe, A. (2000). Eetika alused. Tallinn, Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
Meel, M. (2003). Ärieetika. Tallinn, Külim.
Preer, J. (2008). Library Ethics. Libraries Unlimited: Westport, Connecticut.