Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas (INT6063.DT)
space
Õppeaine kood
INT6063.DT
vana ainekood
INT6063
Õppeaine nimetus eesti k
Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Information Scanning and Security in Web Environment
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks infoseirest kui organisatsiooni info- ja teadmusjuhtimise protsessist, selle eesmärkidest ja strateegiatest.
Toetada teadmiste omandamist veebist kui avaliku ja erasektori organisatsiooni seirekeskkonnast ning veebiseire meetoditest ja vahenditest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Organisatsiooni väliskeskkonna infoseire kui organisatsiooni info- ja teadmusjuhtimise vahend. Infoseire eripära avaliku ja erasektori organisatsioonides. Veebiseire mõiste ja eesmärgid. Veeb, süvaveeb ja sotsiaalsed võrgustikud kui seirekeskkonnad. Manuaalne ja automaatseire. Seire meetodid. Seire süsteemi loomine. Permanentne, perioodiline ja strateegiline seire. Veebiseire vahendid: Web-site Watcher, Copernic Tracker jt.; sidusteenused Infominder ja Change Notes. Organisatsioonide veebiturvalisuse probleemid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab infoseire olemust ja tähtsust organisatsioonide infojuhtimises;
- tunneb ja eristab infoseire eesmärke avaliku ja erasektori organisatsioonides;
- omab teadmisi veebikeskkonna infoseire eripäradest ja olulisematest seire võimalustest ja meetoditest;
- omab ülevaadet veebikeskkonna infoseire tehnoloogilistest vahenditest.

Õppejõud
lekt Elviine Uverskaja
space