Elektrooniline kirjastamine (INT6041.DT)
Õppeaine kood
INT6041.DT
vana ainekood
INT6041
Õppeaine nimetus eesti k
Elektrooniline kirjastamine
Õppeaine nimetus inglise k
Electronic Publishing
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Aile Möldre (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks elektroonilise kirjastamise erinevatest vormidest ning e-väljaannete tüüpidest; e-kirjastamisel kasutatavatest vormingutest ja standarditest, elektrooniliste publikatsioonide loomiseks kasutavast sisuhaldustarkvarast
Toetada praktilisi oskuste kujunemist veebis publitseerimiseks erinevate vahendite abil

Õppeaine sisu lühikirjeldus
E-kirjastamise mõiste. Elektroonilised väljaanded, nende tüübid ja tunnused. Elektrooniliste väljaannete mõju lugemisviisile.
Elektrooniliste väljaannete vormingud ja standardid (tekst, arvutigraafika, multimeedia). Tarkvara ja riistavara e-raamatute lugemiseks. E-paber ja e-tint.
Autoriõigus elektrooniliste väljaannete publitseerimisel ja kasutamisel. Avatud juurdepääs. Avatud sisu keskkonnad.
E-väljaande loomine MS Word või MS Publisher abil ning teisendamine pdf või ePub vormingusse.
E-raamatu loomise keskkonnad veebis. Web 2.0 publitseerimise keskkonnana. Veebitekstide lugemise iseärasused. Veebitekstide kirjutamine. Sisuhaldustarkvara veebilehtede, blogide ja wikideloomiseks.
Elektroonilise väljaande tutvustamine, turundamine ja müük.


Iseseisev töö
Iseseisva tööna tehakse praktilisi töid: sisuhaldustarkvara võrdlus, e-raamatu loomine ja avaldamine veebikeskkonnas, veebilehe, ajaveebi või wiki loomine sisuhaldustarkvara abil
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
Omab teadmisi elektroonilise kirjastamise erinevate vormide kohta, tunneb nende iseärasusi ja kasutamise võimalusi
Oskab arvesse võtta elektroonilise publitseerimisega seostuvaid õiguslikke ja eetilisi küsimusi
Orienteerub kaasaegsete publitseerimisvõimaluste hulgas (sh veeb 2.0).
Oskab ise välja anda veebipubliktsiooni


Hindamismeetodid
Arvestuse saamiseks on vajalik kõigi praktiliste tööde sooritamine
Õppejõud
dots Aile Möldre
Kohustuslik kirjandus
Buse, J. W. (2014). EPUB from the ground up : a hands-on guide to EPUB 2 and EPUB 3. New York ; Chicago [etc.] : Mc Graw Hill Education.
Oghojafor, K. (2005). E-book Publishing Success: How anyone can
write, compile and sell e-books on the Internet. Oxford: Chandos
Publishing.
Striphas, T. (2011).The late age of print : everyday book culture from consumerism to control. New York : Columbia University Press.
Vickery, G., Wunsch-Vincent, S. (2007). Participative Web and user created content : Web 2.0, wikis and social networking. [Paris] : Organisation for Economic Co-operation and Development.

Asenduskirjandus
Collins, R. F. (2013). Editing across media : content and process for print and online publication. Jefferson (N.C.) ; London : McFarland.
Cordon-Garcia, J.-A., Alonso-Arevalo, J. et al. (2013). Social Reading. Oxford: Chandos Publishing.
Efroni, Z. (2011). Access-right : the future of digital copyright law. New York; Oxford : Oxford University Press.
Jones, C., Jewell, D. (2013). 100 ways to publish and sell your own e-book - and make it a bestseller. London : How To Books.
Price, K., Havergal, V. (ed). (2011). E-books in libraries : a practical guide. London : Facet Publishing.