Arhivaalide säilitamine (INT6023.DT)
space
Õppeaine kood
INT6023.DT
vana ainekood
INT6023
Õppeaine nimetus eesti k
Arhivaalide säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Storing and Preservation of Archive Records
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada arhivaalide valmistamiseks kasutatud materjale ja arhivaalide vananemist ning kahjustumist mõjutavaid tegureid, samuti anda ülevaade säilitamise põhistrateegiatest ja meetoditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus abbad süvendatud ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto, masinloetavad infokandjad jm) arhivaalide ja ka teiste kommunikatiivsete artefaktide materjalide ja tehnoloogiate ajaloost, olulisematest neid kahjustavatest keskkonnateguritest ja inimmõjutustest. Kokkubõtlikult käsitletakse ka konserveerimise teooria ja praktika küsimusi
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine omandanud üliõpilane:
Teab, millised on peamised arhivaalide valmistamiseks kasutatud materjalid ja milliste omadustega need on;
Oskab hinnata põhiliste väliskeskkonna tegurite mõju arhivaalide säilivusele;
Omab ülevaadet arhivaalide hoiustamise põhimõtetest ja peamistest säilitusstrateegiatest;
Oskab teha kontseptuaalset raamitsikku säilituskava loomiseks ja säilitustegevuse korraldamiseks arhiivides.
Õppejõud
K.Konsa PhD
space