Dokumendihalduse õiguslik regulatsioon (INT6022.DT)
space
Õppeaine kood
INT6022.DT
vana ainekood
INT6022
Õppeaine nimetus eesti k
Dokumendihalduse õiguslik regulatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Legal Issues of Document Management.
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada baasteadmised dokumendihalduse ja arhiivinduse valdkonna õigusaktidest ja standarditest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õiguse põhimõisted. Õiguse rakendamine. Eesti õigussüsteemi iseloomustus. Dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusliku keskkonna kujunemine. Õigusaktide seosed ja rakendamine. Arhiiviseadus ja rakendusaktid ning nende rakendamine. Avaliku teabe seadus ja rakendusaktid ning nende rakendamine. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus. Andmekogude seadus ja selle rakendamine. Isikuandmete kaitse seadus ja selle rakendamine. Digitaalallkirja seadus ja selle rakendamine. Riigisaladuse seadus ja selle rakendamine. Dokumendihalduse ja arhiivinduse käsitlemine muudes õigusaktides. Dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusaktide seos valdkonna standarditega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Omab baasteadmisi õiguse põhimõistetest ning dokumendihaldust ja arhiivindust reguleerivaist õigusaktidest ning Eesti standarditest;
Suudavad kasutada dokumendihalduse ja arhiivinduse standardite sätteid oma erialases töös;
Oskavad kasutada dokumendihalduse ja arhiivinduse õigusakte ning juhiseid oma erialases töös.
Õppejõud
K. Riismaa MA
space