Arhiveerimine elektroonilises keskkonnas (INT6021.DT)
space
Õppeaine kood
INT6021.DT
vana ainekood
INT6021
Õppeaine nimetus eesti k
Arhiveerimine elektroonilises keskkonnas
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Archiving
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmiste omandamine arhiveerimise eripärade kohta elektroonilises keskkonnas.
Digitaalse säilitamise aluspõhimõtete omandamine.
Baasoskuste omandamine digitaalse ainese arhiveerimiseks ettevalmistamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalse arhiveerimise ja säilitamise põhiprobleemid
Digitaalne säilitamine meetodite areng ja võimalused
Digitaalsete objektide olulised omadused
Failivormingud digitaalses arhiivis
Andmekandjad – nõuded ja lahendused
Erinevad digitaalobjekti tüübid ja nende omadused
Digitaalne arhiveerimine - Eesti projektid
Metaandmed digitaalseks säilitamiseks
Digitaalarhiivi haldamine - OAIS mudel
Digitaalse säilitamise riskid ja usaldus digitaalarhiivis
Digitaalarhiivi kasutamine
Kokkuvõte: digitaalarhiiv infohalduse maastikul
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbimisel üliõpilane:
• Oskab seletada digitaalse arhiveerimise ja säilitamise erinevusi paberil ainese arhiveerimisest ja säilitamisest;
• Suudab kriitiliselt hinnata digitaalse säilitamise erinevaid lahendusi ja strateegiaid;
• Oskab põhjendada digitaalarhiivi loomise vajadust ja kasu organisatsioonis;
• Oskab määrata digitaalse objekti arhiveerimiseks ja säilitamiseks vajalikke tegevusi sõltuvalt objekti omadustest;
• Demonstreerib orienteerumist digitaalse säilitamise jaoks vajalike metaandmete liikides.
Õppejõud
R. Ruusalepp
space