Dokumendihalduse alused (INT6019.DT)
space
Õppeaine kood
INT6019.DT
vana ainekood
INT6019
Õppeaine nimetus eesti k
Dokumendihalduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Records Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada baasteadmised dokumendi- ja arhiivihaldusest.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus põhimõistetesse. Dokumendihalduse terminid ja mõisted. Paberpõhise ja elektroonilise dokumendihalduse üldiseloomustus. Dokumendi- ja arhiivihalduse kontseptsioonidest, tegevuse dokumenteerimine, dokument ja arhivaal, dokumendi- ja arhiivihaldus, dokumendi elukäik. Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivkeskkond, seadused, Vabariigi Valitsuse määrused, ministri määrused ja käskkirjad, kohaliku omavalitsuse määrused, standardid, hea dokumendi- ja arhiivihalduse juhised. Dokumendisüsteem, dokumendid, dokumentide ja arhiivi haldamise protsessid, dokumentide loomine ja saamine, registreerimine, liigitamine jne. Asjaajamiskord ja dokumendihalduse kord, dokumendihalduse korra väljatöötamine ja juurutamine. Arhiivimoodustaja dokumendi- ja arhiivihalduse dokumenteerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Teab dokumendihalduse ja arhiivinduse mõisteid ja põhimõtteid;
Saab aru dokumendihaldussüsteemide toimimise põhimõtetest ning teavad organisatsiooni asjajamise korraldamise põhitõdesid;
Tunneb dokumendihaldusprotsesse, arhiivijärelvalve olemust, arhiiviteenuise kasutamise võimalusi;
Oskab dokumente koostada, liigitada, säilitustähtaegu määrata, asjaajamiskorda koostada, arhiivi üleandmist ette valmistada.
Õppejõud
K. Riismaa MA
space