Kvalifikatsioonieksam (IFI8103.DT)
space
Õppeaine kood
IFI8103.DT
vana ainekood
IFI8103
Õppeaine nimetus eesti k
Kvalifikatsioonieksam
Õppeaine nimetus inglise k
Qualifying Exam
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Soodustada puuduvate baasteadmiste omandamist IKT kitsamas valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Doktorant, kes pole eelnevatel õppetasemetel piisavalt omandanud vastava valdkonna baasteadmisi, omandab need õppejõu poolt antavate publikatsioonide abil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab IKT kitsamas valdkonnas vajalikud baasteadmised ning suudab õpitut seostada oma doktoritöö temaatikaga.
Õppejõud
prof Peeter Normak
space