Infoühiskonna käsitlused ja protsessid (IFI8101.DT)
space
Õppeaine kood
IFI8101.DT
vana ainekood
IFI8101
Õppeaine nimetus eesti k
Infoühiskonna käsitlused ja protsessid
Õppeaine nimetus inglise k
Information Society Approaches and ICT Processes
Õppeaine maht EAP
8.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada saada süstemaatiline ülevaade infoühiskonna ja sellega seonduvate mõistete ja kontseptsioonide kujunemisest, aga samuti infoühiskonna iseloomulike protsesside toimimist tagavatest IT-lahendustest ning nendega seonduvatest probleemidest, väljakutsetest ja arengusuundumustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad: 1) Infoühiskonna mõiste kujunemislugu: definitsioonid, autorid, käsitluste alused/põhjendused. 2) Infoühiskonna mõistega seonduvad mõisted ja
kontseptsioonid (postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, võrguühiskond jne), nende kriitika. 3) Infoühiskonna tänapäevane käsitlus, sellele iseloomulikud struktuurid, protsessid ja tegevusvaldkonnad (sotsiaalsed võrgustikud, teadmushaldus ja ­teenused jne). 4) Infoühiskonna mõju ühiskondlike suhete, majanduse ja kultuuri arengule. 5) Infoühiskonna arengut toetavad programmid, institutsioonid ja uuringud. 6) Infoühiskonna iseloomulike IT-protsesside raamistikud.
Peale sissejuhatavaid loenguid viib iga tudeng läbi 90-minutilise seminari.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süstemaatilised teadmised infoühiskonna ja sellega seonduvate mõistete ning kontseptsioonide kujunemisloost;
- on võimeline analüüsima infoühiskonna erinevate aspektide võimalikku mõju ühiskondlike suhete, majanduse ja kultuuri arengule;
- teab infoühiskonna iseloomulike protsesside toimimist tagavaid IT-lahendusi, probleeme ja arengusuundumusi;
- on võimeline koostama infoühiskonna temaatikast analüütilisi käsitlusi ning läbi viima selleteemalisi seminare.
Õppejõud
prof Peeter Normak
space