Sissejuhatus õigusregulatsiooni digiajastul (IFI7413.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7413.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus õigusregulatsiooni digiajastul
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Legal Regulation in the Digital Age
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda õppijatele igakülgne arusaam tänapäeva ELi õiguse põhiloogikast. Anda õppijatele fundamentaalne arusaam oma õigustest, samuti strateegiad nende õiguste kaitsmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
- ELi kaasaegse õiguse põhiloogika;
- õigusliku regulatsiooni aluspõhimõtted tänapäeva lääne ühiskondades;
- intellektuaalse omandi õigused;
- GDPR;
- nimetatud õiguste kaitsmise strateegiad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab arusaama tänapäeva EL õiguse põhiloogikast;
- omab arusaama õigusliku regulatsiooni aluspõhimõtetest tänapäeva lääne ühiskondades;
- omab arusaama enda intellektuaalomandi õigustest;
- omab arusaama GDPR-ist;
- omab praktilist kogemust enda õiguste kaitsmisel.
Õppejõud
Juri Mets
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space