Kodanikualgatus ja kaasamine (IFI7412.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7412.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikualgatus ja kaasamine
Õppeaine nimetus inglise k
Civic Engagement
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade kodanikuaktiivsuse asjakohastest trendidest teoreetilisest ja praktikute vaatenurgast. Avastame lüngad praeguses praktikas uurides disaini, kriitilist mõtlemist ja refleksioonioskuseid. Uurime avalikkuse osalust ja kodanikuaktiivsust erinevatest vaatenurkadest ning hõlbustame tegelike eluprobleemidega tegelevate kodanike kaasamise projektide kavandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengute ja arutelude käigus tutvustatakse õpilastele uusi arusaamu avalikust elust ja sellest, kuidas saab avalikku elu tahtlikult ümber kujundada (kodanikuosalus) ja mõõta näiteks seda, kuidas luua ja hallata veebikogukondi, kus leitakse koostöös lahendusi. Tutvustatakse näiteid päriselu juhtumitest, kus kasutati digitaalseid vahendeid ühiskonna muutmiseks.

Osalejad rakendavad oma kodanike kaasamise projektides asjakohaseid uurimispõhimõtteid, sealhulgas argumentatsiooni ja kaasamise teooriaid.

Iseseisva tööna: Essee. Osalejad peavad läbi lugema kohustusliku kirjanduse ja analüüsima e-kaasamisplatvorme; kirjeldama, kuidas kaasamine toimub ja kuidas avaliku elu muudetakse. Osalejad esitavad rühmades kodanikutegevuse projektiplaani, mis põhineb määratletud probleemipüstitusel ja kasutajauuringul, mis toetab probleemi asjakohasust ja lahendust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kaardistab asjakohased teooriad ja meetodid avalikkuse osalemisele ja kodanikuaktiivsusele;
- tuvastab kriitilisi lünki praeguses praktikas;
- omab ülevaadet kodanikuosaluse arengust läbi ajaloo;
- mõistab erinevaid tööriistu, mida kasutatakse veebikeskkonnas osalemise soodustamiseks;
- defineerib ja kinnitab probleemipüstituse;
- valib kasutajate vajaduste mõistmiseks kõige sobivama uurimismeetodi;
- töötab välja teadliku lähenemisviisi asjakohase probleemipüstituse lahendamiseks.
Õppejõud
Sara Sinha
space