Tarkvarasüsteemide osalusdisain (IFI7409.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7409.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvarasüsteemide osalusdisain
Õppeaine nimetus inglise k
Participatory Design of Software Systems
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua alus kollaboratiivsete strateegiate teadvustatule kasutuselevõtule, et luua efektiivseid, kaasavaid, ja jätkusuutlike sotsio-tehnologilisi süsteeme. Tekitada empiirilist arusaama sotsio-tehnologiliste süsteemide elutsüklist, käsitledes kaasaegse juhtimise väljakutseid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb süsteemide arenduse ja osalusdisaini elutsüklit, keskendudes järgmistele teemadele:
- Iteratiivsed ja järjestikulised süsteemide arenduse lähenemised;
- Kollaboratiivsete strateegiate (osalusdisain ja koosloome) teoreetiline ja praktiline uurimine;
- Mõistete, projektide ja teooriate uurimine, mis on seotud erinevate tarkvaraarenduse elutsükli lähenemiste koosmõjuga. Eksperimenteerimine mõistetega ja prototüüpidega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud arusaama peamistest teoreetilisest argumentidest, mis on aluseks kollaboratiivsele süsteemide disainile ja arendusele;
- suudab teha teadvustatud otsuseid, valides sobivaid disainilähenemisi süsteemide arenduse erinevates etappides;
- on omandanud praktilist kogemust kollaboratiivsete disainistrateegiate rakendamisest kontseptsiooni ja prototüübi väljatöötamise ajal.
Õppejõud
Debora Conceição Firmino De Souza
space