Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine (IFI7406.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7406.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Business Process Modeling and Automation
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Oskus modelleerida äriprotsessi (pool)mitteametlikust kuni ametliku tasandini.
Äriprotsessi ressursside perspektiivi määratlemine ning parenduste ulatuse mõistmine.
Töövoogude analüüsimine vigade tuvastamiseks, mustrite kindlaksmääramiseks ja efektiivsuse suurendamiseks.
Äriprotsesside juurutamise süsteemi funktsioonide ja arhitektuuri mõistmine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Äriprotsesside modelleerimise ja automatiseerimise kursus ühendab endas äriprotsesside ümberprojekteerimise (BPR) ja teenusele orienteeritud arvuti-andmetöötluse (SOC) distsipliine näitamaks, kuidas avaliku ja erasektori organisatsioonide äriprotsesse aja ja raha kokkuhoiu ja kõrgekvaliteediliste teenuste väljatöötamise eesmärgil ümber projekteerida ning internetitehnoloogiate abil automatiseerida.
Äriprotsesside ümberprojekteerimine on määratletav äriprotsesside fundamentaalse ümberhindamise ja radikaalse ümberkujundamisena eesmärgiga vähendada tuntavalt kulusid ning tõsta hüppeliselt kvaliteeti ja teenindustaset. Siinjuures on äriprotsess protsess, mis on suunatud teatud toodete valmistamisele. Tooted võivad olla füüsilised (nagu näiteks veok või sild) või immateriaalsed (nagu disain või kahju hindamine kindlustusjuhtumi puhul) või kombinatsioonid immateriaalsetest ja füüsilistest elementidest.
Teenusele orienteeritud arvuti-andmetöötlus (SOC) on määratletav kui infotehnoloogia distsipliin, kus kasutatakse veebiteenuseid töötamaks välja lõdvalt seotud rakendusi, milles süsteemidevaheline vastastikune sõltuvus on viidud miinimumini. SOC tugineb teenusele orienteeritud arhitektuuri (SOA) tehnoloogiapinule, mille põhikihid on XML, SOAP ja HTTP.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- arusaamine äriprotsessi juhtimise olulisusest ettevõttes;
- erinevate märgisüsteemidega äriprotsesside modelleerimine;
- äriprotsesside ümberprojekteerimine praegusest olukorrast eesmärgiks seatud olukorrani, nt tegelemine pudelikaeladega ja töökoormuse parem jaotamine, tööde kiirem lõpetamine;
- mustrite rakendamine erinevate äriprotsessi tahkude suhtes, s.o juhtimisvoog, andmevoog, organisatsiooni ressursid;
- äriprotsesside kontrollimine formaalsete korrektsusnäitajate osas, nt töökindlus, sidusus ja ohutus, muutumatus, korrektne lõpetamine;
- ümberprojekteeritud äriprotsesside automatiseerimine SOC-tehnoloogiate abil, nt kindlaksmääramine teenusele orienteeritud arhitektuuris ja veebiteenustes, kasutades SOCi seadistust ja kehtestamisrakendusi.
Õppejõud
Alexander Norta Ph.D
Lisainfo
• Mandatory lecture participation with miniproject completion in a team-effort.
• Exam-participation prerequisite is a successful miniproject completion and presentation
space