Andmeanalüütika R-keeles (IFI7360.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7360.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Andmeanalüütika R-keeles
Õppeaine nimetus inglise k
Data Analytics in R-language
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada vabavaralist statistikapaketti R ja anda oskused toiminguteks andmete analüüsi ja esitamise tarbeks vabavaralise statistikapaketi R abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
R on programmeerimiskeel ja -keskkond, mis on arendatud statistiliseks andmetöötluseks. R tagab vaba ligipääsu laiale valikule lisapakettidele ja kvaliteetsete jooniste tegemise lihtsuse. Kursuse jooksul tutvustatakse üliõpilastele R programmeerimiskeele ja keskkonna võimalusi läbi praktiliste ülesannete. Käsitletavad teemad: Mis on R-keel? R keele kasutamise põhimõtteid. Kirjeldav statistika, andmete graafiline esitamine, põhilised statistilised testid, dispersioon- ja regressioonanalüüs R-i keskkonnas. R-Stuudio. GGPLOT2 ja Lattive. Statistilised testid, lineaarne regressioon, logistiline regressioon, dispersioonanalüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kasutab R keelt lihtsamaks statistika programmeerimiseks;
- loob ja modifitseerib R andmestikke;
- loob R abil jooniseid;
- koostab ja tõlgendab lihtsamaid statistilisi teste;
- koostab ja tõlgendab lihtsamaid statistilisi mudeleid;
- kirjutab lihtsamaid funksioone ja kasutab neid oma uurimistöös.
Õppejõud
Maria Kunevich
space