Info visualiseerimine ja esitus (IFI7359.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7359.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Info visualiseerimine ja esitus
Õppeaine nimetus inglise k
Information Visualization and Representation
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on luua arusaam informatsiooni visualiseerimisest, erinevatest viisidest, kuidas andmeid esitleda ja sellega kaasnevatest probleemidest. Kursuse läbinud omandavad teadmisi informatsiooni visualiseerimise ajaloost; esitlus tehnikatest; kuidas inimesed andmeid tõlgendavad; erinevate aspektidega arvestamine andmete esitlemisel; andme esitlus süsteemide interaktsioonidisain. Õppetöö käigus analüüsitakse erinevaid juhtumeid. Kursuse praktiline pool koosneb info visualiseerimise ja esituse õpetustest ja harjutustest, mis kulmineeruvad lõputöö ja aruandega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetiline osa: sissejuhatus informatsiooni visualiseerimisesse; informatsiooni esitlus; andmete esitlus; informatsiooni esitlus süsteemide kasutamine; mitmesensoriline lähenemine; ja päriselu juhtumid. Praktilised sessioonid koosnevad õpetustest ja harjutustest, kus õpilased saavad praktilisi teadmisi teabe visualiseerimise ja esitlussüsteemide loomisest. Iseseisva töö jaoks koostavad kursusel osalejad praktilise lõputöö koos lühi aruandega, mis kontekstualiseerib projekti ja põhjendab tehtud kujundus otsuseid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb informatsiooni visualiseerimise ja esituse ajalugu;
- mõistab andmete visualiseerimise ja esitluse põhikontseptsioone ja -probleeme;
- omandab uusi teadmisi esitlustehnikate ja nendega seotud inimfaktorite kohta;
- toob esile ja analüüsib erinevaid informatsiooni esitlust ja tõlgendamist mõjutavaid aspekte;
- mõistab informatsiooni esitluse multisensorlisi aspekte, mitte ainult traditsioonilist visuaalset aspekti;
- rakendab interaktsioonidisaini informatsiooni esitlussüsteemis ja koostab informatsiooni visualiseerimise ja esitlussüsteeme.
Õppejõud
Nuno Correia
space