Koostöö ja koosloome digikeskkondades (IFI7352.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7352.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Koostöö ja koosloome digikeskkondades
Õppeaine nimetus inglise k
Cooperation and Co-Creation in Digital Environments
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1. Luua eeldused interdistsiplinaarsete andragoogika ja haridustehnoloogia üliõpilaste tuum-meeskondade moodustamiseks.
2. Toetada koostööd võimaldavate ülesanne elluviimist digitaalsetes keskkondades.
3. Võimaldada üliõpilastel uurida muudatusvajadusi erinevates kontekstides, et leida üles teostamist väärivad projektid.
4. Toetada meeskondi õpiteekonda talletava portfooliode loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb teooriad, printsiipe ja praktikaid, mis on seotud järgmiste teemadega: koostöine mõtlemine; koosloome ja probleemide lahendamine; kollektiivne intelligentsus ja teadmusloome; võrgustumine; võrgustike, õppivate kogukondade ja õppiva organisatsiooni toimimise põhimõtted; võime märgata vajadust muudatusteks, digitaalses õppimise tööriistad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- demonstreerib võimet teha koostööd ja koosloomist tiimina;
- demonstreerib kriitilise mõtlemise, hindamise, suhtlemise ja esitlemise oskust;
- planeerib, viib ellu ja analüüsib uurimistöö tulemusi tiimina;
- mõistab võrgustike, õppivate kogukondade ja õppiva organisatsiooni toimimise põhimõtted;
- kasutab erinevaid digitaalseid tööriistu ja vahendeid õpitu, ülesannete talletamiseks ja esitlemiseks (e-portfoolio);
- esitleb esialgse projekti ettepaneku, mis sisaldab võimalikku tuleviku lahendust probleemile.
Õppejõud
James Sunney Quaicoe
space