Mängutööstus (IFI7350.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7350.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mängutööstus
Õppeaine nimetus inglise k
Game Industry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on võimaldada üliõpilastel saada ülevaade mängutööstusest, selle peamistest majandustegevuse suundaest ja ka mängundusega tegelevatest ettevõtetest. Samuti tutvustada erinevaid ärimudeleid, strateegiaid ja nende rakendamisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate järgmistest teemadest:
- mängutööstus ja ärimudelid;
- rollid ja töökohad mängutööstuses;
- mängutööstuse alused ja töömudelid;
- mänguturundus ja projektijuhtimine;
- mäng, kui toode või teenus, Creative Mobile'i tootmismudel;
- Mänguekspertide kogunemised, konverentsid ja sündmused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab mängude kui majandusharu toimimise põhimõtteid;
- oskab analüüsida ärimudeleid;
- oskab hinnata mängude läbilöögivõimet;
- omab ülevaadet mängutööstuse viimastest arengutest.
Õppejõud
Brandon Marsh
space