Õppemängu disain (IFI7348.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7348.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õppemängu disain
Õppeaine nimetus inglise k
Learning Game Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Peadar Charles Callaghan (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on:
1. Anda ülevaade õppemängude teooriatest ning õppemängude kavandamisest ja teostamisest.
2. Pakkuda teadmisi ja oskusi õppemängude rakendamisvõimalustest õppetöös.
3. Võimaldada vajalike teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist disainida, arendada, rakendada ning evalveerida õppemänge õppetöös.
4. Toetada vajalike oskuste omandamist integreerimaks õpidisaini erinevad mudelid, õppimisteooriad ning õppemängu disain.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse käigus käsitletakse ja rakendatakse õpimängude kavandamise protsessi erinevaid aspekte:
1. Sissejuhatus ja õpimängude näited
2. Õpimängude kavandamise teoreetilised tagamaad
3. Õpimängude kavandamise protsess
4. Sihtgrupi vajaduste analüüs
5. Õpieesmärkide määratlemine
6. Õpisisu määratlemine (faktid, mõisted, reeglid, tegevused)
7. Õpitegevused
8. "Tunni" plaan
9. Õppevahendid ja materjalid
10. Õpetamine
11. Hindamine
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab baasteadmisi ja -oskusi õppemängude disainist, arendusest, rakendamisest ja hindamisest;
- mõistab mängupõhise õppe eeliseid ja puuduseid;
- demonstreerib pädevust siduda erinevad õpidisaini mudelid, õppimisteooriad ja õppemängu disain.
Õppejõud
Martin Sillaots
space