Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse (IFI7346.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7346.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Digital Learning Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on anda sissejuhatus ja terviklik, kuid pinnapealne ülevaade õpimängude temaatikast. Üliõpilased saavad ülevaate õpimängude olemusest, mängimise ja mängimisega seotud uuringutest, mängude kavandamise protsessist ja regulatsioonidest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus algab üldise sissejuhatusega mängudesse ja mängimisse. Sellele järgneb põhjalikum arutelu digitaalsetest mängudest ning nendega seotud teooriatest. Seejärel keskendutakse mängudega seotud hariduslikele paradigmadele nagu mängustamine ja digitaalsed õpimängud. Kursuse teine pool keskendub eelnevalt käsitletud teooriate rakendamisele mängude kavandamise protsessis. Kursus sisaldab mitmeid grupi- ja individuaalülesandeid ning lõppeb projektiga, mille raames tudengid esitlevad oma mänguideid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab mängu ja õpimängu olemust;
- oskavab analüüsida olemasolevaid mänge;
- omab ülevaadet mängude kavandamise üldisest protsessist.
Õppejõud
Mikhail Fiadotau
space