Mängutööstus (IFI7323.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7323.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mängutööstus
Õppeaine nimetus inglise k
Game Industry
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on võimaldada üliõpilastel saada ülevaade mängutööstusest, selle peamistest majandustegevuse suundaest ja ka mängundusega tegelevatest ettevõtetest. Samuti tutvustada erinevaid ärimudeleid, strateegiaid ja nende rakendamisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate järgmistest teemadest:
- mängutööstus ja ärimudelid;
- rollid ja töökohad mängutööstuses;
- mängutööstuse alused ja töömudelid;
- mänguturundus ja projektijuhtimine;
- mäng, kui toode või teenus, Creative Mobile'i tootmismudel;
- Game DevDays;
- IGDA Estonia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab mängude kui majandusharu toimimise põhimõtteid;
- teada peamisi strateegiaid ja tunda põhimõisteid.
Õppejõud
Martin Sillaots
space