Haridustehnoloogia õppeprotsessis (IFI7321.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7321.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogia õppeprotsessis
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Technology in Learning Process
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk luues ja hinnates digitaalseid õppematerjale ja õpitegevusi tutvustada haridustehnoloogia kasutusvõimalusi õpiprotsessis võimaldamaks arendada õppjate digipädevusi lähtuvalt innovaatiliste tehnoloogiaga õpetamise põhimõtetest (nt. trialoogiline õpidisain, personaalsete eesmärgiradadega õpetamise kavandamine, rollimängud õpitegevusena, mitteformaalsed õpitegevused väljaspool klassi).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse praktikumides loovad, katsetavad ja hindavad õppijad rühmatöös digitoega õpitegevusi ja õppematerjale. Õppijad tutvuvad teoreetiliste põhimõtetega, kuidas õpiteooriate printsiipe kasutada digipädevuste ja erinevat tüüpi teadmuse arendamiseks. Õpitegevus toimub arvutiklassis, õppijatel on soovitav osaleda ka oma nutiseadmetega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kavandab õpitegevustes õppijate digipädevuste arendamise;
- oskab õppimisprintsiipide rakendada innovaatiliste õpidisainide näitel;
- loob erinevate eesmärkidega innovaatilisi õpidisaine ja õppmaterjale;
- oskab digitoega õpitegevusi hinnata õppijate pädevuste arendamise ja innovaatiliste õppimisprintsiipide rakendamisest lähtuvalt.
Õppejõud
Kai Pata
space