Lõppkasutaja tarkvaraarendus (IFI7314.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7314.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lõppkasutaja tarkvaraarendus
Õppeaine nimetus inglise k
End-user Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgid on: viia õpilaste arvuti- ja programmeerimisoskused kursuse jaoks vajalikule tasemele; tuua õpilasteni tarkvaraarenduse alused; pakkuda õpilastele esmaseid praktilisi kogemusi, mis on vajalikud enesekindluse tekkeks interaktiivsete süsteemide arenduses.

Kursus keskendub objektorienteeritud programmeerimiskeelte põhimõtetele ja suunab õpilasi lõppkasutajatena rakendusi arendama.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb kahest poolest:
- Tehnoloogiline pool, mis on seotud tarkvara tõhusa rakendamisega. See pool puudutab programmeerimiskeskkondi, -keeli ja -standardeid.
- Metodoloogiline pool, mis koosneb vajalikest programmeerimismeetoditest ning interaktiivse funktsionaalsuse loomise vahenditest ja protseduuridest. Ühtlasi tutvustab metoodiline pool erinevaid tarkvaraarenduses kasutatavaid lähenemismeetodeid.

Tudengitelt eeldatakse praktiliste harjutuste tegemist loengutes ja koduste ülesannete tegemist loengute vahelisel ajal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline demonstreerima oma programmeerimisoskusi ja suudab enesekindlalt arendada uusi või ümberprogrammeerida olemasolevaid rakendusi.
Õppejõud
Baseer Ahmad Baheer
Lisainfo
Aine edukaks läbimiseks peavad tudengid osalema vähemalt 70% loengutel, tegema ülesandeid ja läbima praktilise eksami 60% või rohkemaga.
space