Haridustehnoloogia praktika (IFI7211.DT)
Õppeaine kood
IFI7211.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogia praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
12
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Linda Helene Sillat (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on toetada praktiliste oskuste kujunemist haridustehnoloogia rakendamise suunamiseks ja toetamiseks ning oskust nõustada erinevat tüüpi organisatsioonides selle liikmeid haridustehnoloogilistes ja digitehnoloogia rakendamise küsimustes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane läbib praktika, sooritab erinevad individuaalsed ülesanded ja reflekteerib praktikategevustest avalikus ajaveebis.
Iseseisev töö
Kõik praktikaülesanded peavad olema virtuaalses keskkonnas esitatud tähtajaliselt.
Jooksev info kursuse korralduse kohta e-õppe keskkonnas http://eDidaktikum.ee
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
→ Mõistab erinevaid valdkondlike rolle asutuses;
→ Juurutab organisatsioonis haridustehnoloogiat ning integreerib tehnoloogiat õppedisaini;
→ Nõustab organisatsiooni liikmeid ning valmistab juhiseid digitehnoloogia kasutamisega seotud küsimustes;
→ Omab valmisolekut kavandada ja läbi viia haridustehnoloogia valdkonna koolitusi.
Hindamismeetodid
Arvestatud tulemuse saamiseks peab üliõpilane praktika käigus:
→ seadma individuaalsed arengueesmärgid vastavalt praktika asutusele;
→ analüüsima organisatsiooni erinevaid rolle ja protsesse, mis mõjutavad digitehnoloogia kasutamist ning haridustehnoloogiliste lahenduste elluviimis;
→ juhendama ning suunama organisatsiooni erinevaid osapooli ning regulaarselt analüüsima ja reflekteerima tegevust ajaveebis;
→ rakendama erinevaid haridustehnoloogia valdkonna nõustamistehnikaid ning hindama protsessi oma ajaveebis;
→ vormistama praktikaaruande ja kaitsma oma praktikaaruande seminaris, sh individuaalsete arengueesmärkide

Kursuse lõpetamise eelduseks on praktikaülesannete sooritamine 51% ulatuses iga praktikaülesande lõikes.
Õppejõud
Linda Helene Sillat
Kohustuslik kirjandus
Kohustusliku kirjanduse leiab kursuse veebikeskkonnast.
Lisainfo
Kõik praktikaülesanded peavad olema virtuaalses keskkonnas esitatud tähtajaliselt
Jooksev info kursuse korralduse kohta e-õppe keskkonnas http://eDidaktikum.ee
Asenduskirjandus
Kursust ei ole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.