Haridustehnoloogia ja õppimisteadused (IFI7209.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7209.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Haridustehnoloogia ja õppimisteadused
Õppeaine nimetus inglise k
Educational Technology and Learning Sciences
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab valdkonna uuringutele tuginevalt ülevaate haridustehnoloogia ja õppimisteaduste puutepunktidest, tutvustades:
- kuidas haridustehnoloogiat on kasutatud laiendamaks arusaama, mis on õppimine ja kuidas see toimub ja mis on õppimise tulemus;
- kuidas õppimisteooriaid on rakendatud haridustehnoloogia toel õpikeskkondi, -metoodikaid ja -ressursse luues, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid;
- kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab õppimisteooriate valguses hinnata.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate, laiendamaks arusaama, mis on tehnoloogiaga toetatud õppimine erinevate õppimisteooriate valguses; kuidas erinevaid õppimisteooriaid digitehnoloogia toel rakendada, et lahendada haridusele esitatud väljakutseid; ja kuidas haridustehnoloogilisi rakendusi saab hinnata. Kursusel analüüsivad üliõpilased individuaalselt erinevaid õpikeskkondi, -stsenaariume ja –digitaalseid ressursse õpiteooriate vaatepunktist ja toimub üksteiselt õppimine ja arusaamade täpsustamiseks erinevate õppimisteooriate ja haridustehnoloogiliste arenduste seostest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet haridustehnoloogilistest uuringutest, mis kasutavad haridustehnoloogiat õppimise võimaluste avardajana, et mõista, kuidas õppimine toimub;
-oskab analüüsida ja luua ja analüüsida haridustehnoloogiliselt toetatud õpistsenaariume õppimiskäsitluste alusel.
Õppejõud
Kai Pata
Lisainfo
Õppetöös osalemise ja eksamile pääsemise nõuded:

1) Üliõpilane postitab LePlanner.net keskkonnas ja oma blogis õigeaegselt määratud tähtajaks 5 õpistsenaariumite näidet ja kommenteerib iga näite osas 1 kursusekaaslase postitust.


Jooksev info kursuse korralduse kohta õpikeskkonnas http://ifi7056.wordpress.com
space