Õpimängude uurimine ja arendamine (IFI7183.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7183.DT
vana ainekood
IFI7183
Õppeaine nimetus eesti k
Õpimängude uurimine ja arendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Research and Design of Educational Games
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on pakkuda põhjalik ülevaade tõsimängude ja õpimängude valdkonnas toimuvast uurimistöös ning näidetest, kuidas uurimistulemused mõjutavad mängude kavandamist. Tudengitele tutvustatakse disaini mustreid, mis võimaldavad uurimistöö tulemuste põhjal luua mänguelemente.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus katab allpool loetletud teemasid. Iga teema uurimiseks ja tutvustamiseks moodustatakse tudengitest väikesed grupid. Igas tunnis tutvustatakse ühte teemat. Tutvustus koosneb lühikesest teoreetilisest ülevaatest, uuemate uurimistulemuste tutvustamisest, tulemuste rakendamise näidetest (mängud) ning rühmatööd disainimustrite kavandamiseks, et leitud tulemusi rakendada uues arenduses.

Uurimisteemad:
• Mänguuuringute olemus ja ajalugu
• Mängimise kognitiivsed aspektid
• Mängimise emotsionaalsed ja motivatsiooniga seotud aspektid, mängukogemused, sulandumine ja kulgemine
• Loovus, loovmõtlemine ja mängu kulg (gameplay)
• Mängu sotsiaalsed ja kommunikatiivsed aspektid
• Tõsimängud kui käitumist mõjutavad vahendid
• Mängude kultuurilised ja eetilised aspektid
• Mängude ja mängimisega seonduvad muud teemad
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru mängualaste uuringute olulisematest teooriatest ja kontseptsioonidest;
- mõistab mängude kavandamise mustreid, oskavad uurimistulemuste põhjal luua mängude kavandamise mustreid;
- suudab lugeda, analüüsida, retsenseerida ja esitada uurimistöö tulemusi;
- oskab teisendada uurimistöö tulemusi mängu ideedeks.

Õppejõud
Vladimir Tomberg
Lisainfo
Tudengid peavad osalema vähemalt 80% kontakttundidest.
space