Kasutajakesksed tarkvaralahendused (IFI7172.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7172.DT
vana ainekood
IFI7172
Õppeaine nimetus eesti k
Kasutajakesksed tarkvaralahendused
Õppeaine nimetus inglise k
Human-Centered Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Inimeste ja IT-vahendite omavaheline suhe on mitmetahuline ja pidevalt muutuv. Tehnoloogia arenemisega on samas püütud teha vajalikke kohandusi, et luua paeluvamat, individuaalsemat ja sujuvamat kasutajakogemust.
Kursuse eesmärgiks on uurida inimeste ja arvutite vahelise suhtluse uuest perspektiivist kaalumise tagajärgi ja mõjusid.
Sellega seoses uuritakse erinevaid arusaamasid sellest, kuidas informatsiooni organiseerida ja esitleda, ning kuidas peavad selleks kohandama oma käitumist nii inimesed kui arvutid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb kolmest osast:
- Mõtteviis. Inimfaktori rolli tunnustamine inimkesksete infosüsteemide loomisel.
- Protsess. Ühiskonda muutvate uuenduslike, efektiivsete ja säästvate lahenduste loomise aluskontseptsioonide mõistmine ja arendus.
- Meetodid. Kirjeldatud aluskontseptsioonide rakendamine inimkesksete infosüsteemide loomisel.
Käsitletavate teemade alla kuulub ka sissejuhatus erinevatesse teooriatesse, nagu:
- Kompuutertehnoloogia paigutus ühiskonnatehnoloogilistes süsteemides
- Tehnoloogia aktsepteerimise selgitamine ja ennustamine
- Uuenduste levimise mõistmine ja ennustamine

Kõigi tudengite poolt on oodatud aktiivne osalus kursusel. See hõlmab küsimuste esitamist ja vastamist ning lugemisülesannete täitmist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab arendada ja hinnata ja arendada viise, kuidas inimesed kohanduvad, kohandavad ja korraldavad infotehnoloogia vahendite kasutamist oma elus;
- suudab kavandada ja välja töötada uusi disainistrateegiaid, mis suurendavad usaldust infotehnoloogiavahenditega toimuvas interaktsiooonis, võimaldades usalduse taset reguleerivat sekkumist.
Õppejõud
Sonia Sousa, PhD
space