Sotsiaaltarkvara (IFI7167.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7167.DT
vana ainekood
IFI7167
Õppeaine nimetus eesti k
Sotsiaaltarkvara
Õppeaine nimetus inglise k
Social Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade Web 2.0 rakendustest ja nende disainipõhimõtetest – kuidas neid sotsiaalsete tarkvaralahenduste kontekstis kasutatakse ja kuidas neid on võimalik rakendada ettevõtluse seisukohast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
(1) Web 2.0 rakendused. Analüüsitakse erinevaid Web 2.0 rakendusi (e.g. wikid, blogid, sildistamine (tagging) ja saadakse ülevaade põhimõtetest, kuidas need inimestevahelist suhtlust toetavad. Töö toimub väikestes gruppides.
(2) Sotsiaaltarkvara. Tudengid töötavad kirjandusega, kus antakse ülevaade viisidest, kuidas on sotsiaaltarkvara võimalik rakendada (e.g. kollaboratiivne filteerimine, online-oksjonid, turuprognoosid, hinnangu-süsteemid (reputation systems), sotsiaalne valikutegemine (social choice), verifitseerimismängud)
(3) Ettevõtlus 2.0. Tudengid tutvuvad juhtumiuuringutega web 2.0 ja sotsiaaltarkvara rakendamisest ettevõtluse kontekstis ning esitavad vastavasisulised raportid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on teadlik erinevatest tehnoloogilistest lahendustest, millega on võimalik sotsiaalset suhtlust toetada ning mõistavad nende üldisi disainipõhimõtteid;
- on teadlik viisidest, kuidas sotsiaalsed tarkvaralahendused võimaldavad arvutitel teha intelligentseid soovitusi, otsuseid ja järeldusi, mis muul moel võimalikud poleks;
- mõistab ja on võimeline rakendama eelpoolmainitud vahendeid ja põhimõtteid ettevõtluse kontekstis teadmusjuhtimiseks või turundustegevuseks.


Õppejõud
Tobias Ley, PhD
space