Lausandmetöötlus (IFI7162.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7162.DT
vana ainekood
IFI7162
Õppeaine nimetus eesti k
Lausandmetöötlus
Õppeaine nimetus inglise k
Ubiquitous Computing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on luua mitmete seadmete vahel hajutatud e-teenuste analüüsimise oskusi. Osaledes aines omandavad tudengid praktilise kogemuse hajutatud interaktsioonide kavandamisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines antakse ülevaade järgmistest teemadest:
• E-teenuse avataride kaardistamine;
• Hajutatud interaktsioonide stsenaariumite kirjeldamine;
• Hajutatud interaktsioonide kirjeldamine mustrikeele abil;
• Hajutatud e-teenuse disaini lähteülesande koostamine;
• Hajutatud interaktsioonide kavandamine.


Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab, mis on teenuse avatarid ja kuidas kaardistada avataride ökoloogia;
- oskab kirjeldada hajutatud interaktsioonide stsenaariume;
- oskab kirjeldada hajutatud interaktsioone kasutades disainimustreid;
- oskab koostada disaini lähteülesandeid;
- oskab kavandada hajutatud interaktsioone.

Õppejõud
Ilja Šmorgun
Lisainfo
Tudengid peaksid osalema kõikides töötubades, mis moodustab 10% lõpphindest.
Eraldi eksam ei ole ettenähtud. Lõpphinne komponendid on kirjeldatud hindamismeetodite sektsioonis.
space