Informaatika didaktika praktikum II (IFI7087.DT)
Õppeaine kood
IFI7087.DT
vana ainekood
IFI7087
Õppeaine nimetus eesti k
Informaatika didaktika praktikum II
Õppeaine nimetus inglise k
Practicum in Didactics of Informatics II
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
8
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Arendada üliõpilaste oskusi informaatika õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel erinevate meetoditega ning võimaldada neil õpitut praktikas rakendada; kujundada valmisolek teiseks põhipraktikaks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Didaktika kursuse raames õpitut praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Üliõpilane valmistab paaristöös ainedidaktika kursusele toetudes ette 3 tunnikava kolme erineva meetodi alusel, millele saab tagasisidet õpetajalt, kaasüliõpilastelt ja õppejõult. Kõik 3 tundi viiakse läbi koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga)
Iseseisev töö
Iseseisvate tööde loetelu:
- kolm individualselt ettevalmsitstud informaatika tunnikava koos õppematerjalidega
- kolme läbiviidud informaatikatundi analüüsiv refleksioon
- seminariettekanne ja veebileht rühmatöös juhendatud õpilaste innovatsiooniprojekti kohta
Õppeaine õpiväljundid
Didaktika praktikumi järel on üliõpilane valmis põhipraktikal rakendama järgmisi oskusi:
1. Kavandama ja läbi viima informaatikatunde lähtudes etteantud didaktilistest stsenaariumidest
2. Analüüsima enda poolt läbi viidud informaatikatunde lähtudes etteantud raamistikust
3. Koostama tunnikavale vastavat digitaalset õppevara
4.Hindama informaatika õpitulemusi
Hindamismeetodid
Arvestus.
Arvestuse komponendid on järgmiste osakaaludega:
- kolm ettevalmistatud ja läbiviidud informaatikatundi: 25%
- rühmatöös teostatud ja ettekantud õpilaste innovatsiooniprojekt: 50%
- oma õpi- ja õpetamiskogemuse refleksioon: 25%
Õppejõud
Mart Laanpere
Kohustuslik kirjandus
Laanpere, M. jt. (2011) RÕK 2010 informaatika aineraamat.
Laanpere, M. jt. (2013) Läbiv teema Tehnoloogia & Innovatsioon. THSA koolitsmaterjalid.

Lisainfo
Hindamisele pääsemise tingimused: toimunud tundide refleksioonid on estitatud blogis ja juhendatud innovatsiooniprojektist on tehtud ettekanne seminaris.
Kordushindamise sooritamise ja võlgnevuste likvideerimise tingimused: kokkuleppel õppejõuga
Asenduskirjandus
Asenduskirjandus puudub.
Ainet pole võimalik läbida ainult kirjanduse alusel.