Kasutajaliideste disain ja arendus (IFI6225.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6225.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kasutajaliideste disain ja arendus
Õppeaine nimetus inglise k
User Interface Design and Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on kujundada tudengites arusaam ja rakendamisoskused erinevate veebiraamistike- ja arendustööriistade võimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel tutvutakse erinevate veebiraamistike ja arendustööriistadega, mille abil saab eelnevalt ettevalmistatud disainimallist kokku panna erinevatel platvormidel toimiva veebilahenduse.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab rakendada erinevaid disainipõhimõtteid ja standardeid kasutajaliidese ülesehitamisel;
- oskab juurutada valitud raamistiku kasutajaliidesse ülesehituseks ja tagada selle toimimine erinevatel seadmetel ette antud disainimalli põhjal;
- hindab ja analüüsib kasutajaliideseid nii kasutatavuse kui ligipääsetavuse aspektidest ning suudab välja pakkuda omapoolseid lahendusi nende parandamiseks.
Õppejõud
Brigitta Laura Kannel
space