Kasutajaliideste disain ja arendus (IFI6225.DT)
Õppeaine kood
IFI6225.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kasutajaliideste disain ja arendus
Õppeaine nimetus inglise k
User Interface Design and Development
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Priit Tammets (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on kujundada tudengites arusaam ja rakendamisoskused erinevate veebiraamistike- ja arendustööriistade võimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel tutvutakse erinevate veebiraamistike ja arendustööriistadega, mille abil saab eelnevalt ettevalmistatud disainimallist kokku panna erinevatel platvormidel toimiva veebilahenduse.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on arendusprojekt, mille raames tudengid implementeerivad eelnevalt loodud või ette antud staatilise kasutajaliidese prototüübi valitud veebiraamistiku baasile.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
- oskab rakendada erinevaid disainipõhimõtteid ja standardeid kasutajaliidese ülesehitamisel;
- oskab juurutada valitud raamistiku kasutajaliidesse ülesehituseks ja tagada selle toimimine erinevatel seadmetel ette antud disainimalli põhjal;
- hindab ja analüüsib kasutajaliideseid nii kasutatavuse kui ligipääsetavuse aspektidest ning suudab välja pakkuda omapooleid lahendusi nende parandamiseks.
Hindamismeetodid
Eksamihinne põhineb arendusprojekti tulemustel ja selle esitlusel.
Õppejõud
Priit Tammets
Kohustuslik kirjandus
Kohustusliku kirjanduse moodustavad õppejõu kursuse materjalid.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.