Digitehnoloogiad poliitikas ja valitsuses (IFI6200.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6200.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitehnoloogiad poliitikas ja valitsuses
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Technologies in Politics and Governance
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on anda ülevaade peamistest digitehnoloogiate analüüsimise ja määratlemise perspektiividest poliitika kujundamises ja valitsemises. Tudengid omavad nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilist kogemust lahendades mitmeid rühmaülesandeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb mitmeid andmete kogumise ja kasutamise lähenemisi, mis toetavad informeeritud poliitiliste otsuste langetamist. Erinevaid perspektiive uuritakse vastavalt nende võimekusele kirjeldada, seletada, ennustada digitehnoloogiate mõju valitsemisele ja suutelisusele informeerida uute digitehnoloogiate disaini.

Kursus koosneb järgmistest moodulitest:
● Sotsiotehnilised süsteemid
● Juriidilised ja reguleerivad raamistikud
● Infosüsteemide küpsuse mudelid
● Mõju hindamine
● E-valmiduse hindamine

Kursus koosneb loengutest ja töötubadest. Loengutes tutvustatakse peamisi mõisteid, mida hiljem rakendatakse töötubades. Töötubades keskendutakse rühmaülesannetele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saanud ülevaate peamistest probleemidest, mis esinevad digitehnoloogiate rakendamisel valitsemises;
- omab arusaama peamistest juuridilistest probleemidest;
- omab arusaama innovatiivsetest lahendustest;
- omab oskusi lahendamaks praktilisi küsimusi seoses päriselu juhtumitega;
- on saanud praktilise kogemuse töötamisest rühmas.
Õppejõud
David Jose Ribeiro Lamas
space