Praktika (IFI6058.DT)
Õppeaine kood
IFI6058.DT
vana ainekood
IFI6058
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Work
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
6
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Arendada IKT praktiliste probleemide iseseisvat lahendamisoskust. Luua eeldus iseseisvaks toimetulekuks IT-ettevõttes või –osakonnas. Luua eeldused reaalse IKT-ettevõtte toimimise tundmaõppimiseks. Arendada üliõpilases oma tegevuste analüüsimise võimet. Toetada üliõpilase sotsiaalse kompetentsi (kommunikatsioon, vastutus, meeskonnatöö jms) kasvu.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika toimub kas avalikus või eraettevõttes, kooskõlas informaatika instituudi kehtestatud erialapraktika eeskirjaga ning vastavalt koostöös praktikakohaga koostatud praktikaplaanile. Viimane koostatakse. Praktikal olles täidab üliõpilane praktikakoha juhendaja poolt antud tööülesandeid. Praktikaaruandes reflekteerib üliõpilane toimunut. Praktika kogemus arutatakse läbi praktikat lõpetaval seminaril.
Õppeaine õpiväljundid
Tunneb IT-ettevõtte tegelikku toimimist. Oskab oma teadmisi rakendada ning uut juurde õppida tööülesannete edukaks täitmiseks. Analüüsib oma töiseid õnnestumisi ja ebaõnnestumisisaadud kogemusi, kompetentsi kasvu jne. Kasvab sotsiaalne kompetents (kommunikatsiooni, meeskonnatöö jms oskus).
Hindamismeetodid
Arvestus.
Arvestuseks esitab üliõpilane praktikapäeviku koos eneseanalüüsiga ning juhendaja hinnanguga.


Õppejõud
õp Inga Petuhhov
Kohustuslik kirjandus
Bakalaureuseõppe Informaatika erialapraktika eeskiri, 2009.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.