Veebiraamistikud (IFI6051.DT)
Õppeaine kood
IFI6051.DT
vana ainekood
IFI6051
Õppeaine nimetus eesti k
Veebiraamistikud
Õppeaine nimetus inglise k
Web Frameworks
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada mitmesuguste veebiraamistike kasutusvaldkondi ja tööpõhimõtteid. Anda üliõpilastele julgus ja oskus olemasolevate raamistike valimiseks ja kasutamiseks ning enese loodud vahendite süstematiseerimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Veebiraamistike võimalused ja näited. Javaskripti raamistikud Yahoo User Interface ning Dojo. Javaskripti ja veebiserveri vaheline andmevahetus, XMLHTTPRequest. Google Javaskripti API. PHP lehestike kujundamine mallide abil, Smarty. ASP.NET koos AJAX.NETiga. Omapoolsete komponentide lisamine raamistikesse. Kasutajaliidese ja koodi eraldamise vahendid. MVC. Strutsi raamistik, Spring, Hibernate. Muude hetkel populaarsete raamistik tutvustus.
Iseseisev töö
Kursuse käigus tuleb igal osalejal tutvustada teistele mõnd raamistikku või selle eriomadust.
Õppeaine õpiväljundid
Kursusel osalenu mõistab kasutada levinumate veebiraamistike võimalusi oma veebirakenduste koostamisel. Tunneb raamistike võimalusi ja piiranguid. Suudab otsustada, milliseid komponente on mõistlik ise programmeerida, millistel juhtudel on kergemini lootust kasutada varemvalminud lõike.

Hindamismeetodid
Hindeline arvestus.

Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Täiendavale kohustuslikule kirjandusele viitab õppejõud vajadusel kuruse käigus; D. Labo. Adobe Flex – raamistik Flash’il põhinevate internetirakenduste koostamiseks.
Asenduskirjandus
Kiiresti arenevate uute raamistike tõttu on vaid asenduskirjanduse alusel kursuse läbimine raskendatud. Adekvaatset informatsiooni kirjanduse kohta.