Pythoni ja Zope veebirakendused (IFI6040.DT)
Õppeaine kood
IFI6040.DT
vana ainekood
IFI6040
Õppeaine nimetus eesti k
Pythoni ja Zope veebirakendused
Õppeaine nimetus inglise k
The Web Applications of Python and Zope
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa objektorienteeritud veebirakenduste koostamise kujunemise oskustele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Zope võimalused ja tööpõhimõte. Lehestiku kujundamine lehemallide abil. Pythoni ülesehitus. Treppimine, tingimused, kordused. Tehted massiividega. Klassid ja objektid.Pythoni meetodite veebiväljund. Rakenduste testimine. Zope objektipõhine andmebaas. Valmisrakenduste kombineerimine ja täiendamine.
Iseseisev töö
Teoreetilise materiali lugemine. Loengutes alustatud rakenduste loomise lõpetamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu:
Tunneb Pythoni programmeerimiskeele võimalusi ning oskab neid olemasolevate rakenduste täiendamisel kasutada;
Tunneb Zope rakendusserveri ülesehitust ja kasutatavaid vahendeid;
Suudab installeerida ja seadistada olemasolevaid produkte, samuti neid täiendada ja ise uusi luua.
Hindamismeetodid
Arvestus. Suuremate läbitud teemade kohta tuleb esitada kodutöö. Semestri lõpus klassis koostatav arvestustöö ning teooria vestlusseminar.

Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Paremaks mõistmiseks soovitav tutvuda ka ametliku õpetusega, Zope2 Book http://docs.zope.org/zope2/zope2book/.
Asenduskirjandus
Zope Developers Guide http://docs.zope.org/zope2/zdgbook/; Zope2 Book http://docs.zope.org/zope2/zope2book/.