Pythoni ja Zope veebirakendused (IFI6040.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6040.DT
vana ainekood
IFI6040
Õppeaine nimetus eesti k
Pythoni ja Zope veebirakendused
Õppeaine nimetus inglise k
The Web Applications of Python and Zope
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa objektorienteeritud veebirakenduste koostamise kujunemise oskustele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Zope võimalused ja tööpõhimõte. Lehestiku kujundamine lehemallide abil. Pythoni ülesehitus. Treppimine, tingimused, kordused. Tehted massiividega. Klassid ja objektid.Pythoni meetodite veebiväljund. Rakenduste testimine. Zope objektipõhine andmebaas. Valmisrakenduste kombineerimine ja täiendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb Pythoni programmeerimiskeele võimalusi ning oskab neid olemasolevate rakenduste täiendamisel kasutada;
- tunneb Zope rakendusserveri ülesehitust ja kasutatavaid vahendeid;
- suudab installeerida ja seadistada olemasolevaid produkte, samuti neid täiendada ja ise uusi luua.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
space