IT-arenduse aktuaalseid probleeme (IFI6033.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6033.DT
vana ainekood
IFI6033
Õppeaine nimetus eesti k
IT-arenduse aktuaalseid probleeme
Õppeaine nimetus inglise k
Current Problems in IT Development
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Eesti IKT ettevõtetega või IKT-d suurel määral kasutavate ettevõtetega tutvumiseks. Luua eeldused IT ettevõtete tegevusprofiilide, töömeetodite ja -tingimuste, personaliarenduse jt põhitegevusega seotud aspektidega tutvumiseks. Toetada üliõpilast tema IKT-huvide täpsemal määratlemisel. Arendada üliõpilase analüüsimis- ja üldistamisoskust IT probleemide käsitlemisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti juhtivate IT-firmade näitel käsitletakse peamiselt järgmisi teemasid: ettevõtte turuniši määratlemine, tootearendus, marketing, personaliarendus (personali värbamine, töökorraldus, stimuleerimine, täiendkoolitus), koostööpartnerite valik, innovatsiooni juhtimine, pikaajaliste tulevikustrateegiate kavandamine. Tarkvaratootmises enim esinevad probleemid, positiivne kogemus, saadud õppetundidest järelduste tegemine. Seminarid toimuvad erinevates IT-firmades sealsete töötajate osavõtul.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab IT-alase arendustegevuse üldisi arengusuundi ning peamisi probleeme Eesti kontekstis;
- määratleb oma spetsiifilisema huviringi IT-s ning leiab enesele sobivad rollid või tegevusalad;
- üldistab ettevõtetes kuuldud ja nähtud informatsiooni ja teeb järeldusi Eesti IT arengu üldiste suundade kohta.
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
space