Seminaritöö (IFI6025.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6025.DT
vana ainekood
IFI6025
Õppeaine nimetus eesti k
Seminaritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Research Paper
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada esmane oskus (teadus)kirjanduse leidmiseks ja sellega töötamiseks. Toetada uurimisprobleemide ja/või arendusprojekti eesmärkide püstitamist ning sõnastamist. Arendada üliõpilase oskust uurimus- või arendusprojekti läbiviimiseks ja tulemuste vormistamiseks teadustööle sobilikus vormis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminaritöö on üliõpilase erialasest huvist lähtuval ja juhendaja või ettevõtte poolt soovitatud/kooskõlastatud teemal läbiviidud uurimuslik töö või arendusprojekt. Arendusprojekti sisuks võib olla nt originaaltarkvara, õppematerjali, veebirakenduse jms loomine, kuid sellega peab kaasnema rakenduse loomisel aluseks olnud printsiipide analüütiline käsitlus. Aine sissejuhatuseks korraldatakse seminarid, millele järgneb juhendaja toetusel läbiviidav iseseisev töö vajaliku materjali kogumiseks, töö analüütilise või arendusliku osa läbiviimiseks ning seminaritöö vormistamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb ja oskab kasutada erinevaid kirjanduse ning muu kirjaliku allikmaterjali hankimise viise ja elektroonilisi töövahendeid. Üliõpilane tunneb uurimuslikele ning arenduslikele töödele esitatavaid esmaseid üldisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata vastava taseme uurimuslike ja arenduslike tööde kvaliteeti. Üliõpilane oskab püstitada asjakohaseid uurimisküsimusi ja arenduseesmärke ning planeerida uurimis- ja arendusprotsessi. Üliõpilane oskab oma tööd struktureerida ning nõuetele vastavalt vormistada.
Õppejõud
Inga Petuhhov ja Martin Sillaots
space