India kunst (HIL6707.HT)
space
Õppeaine kood
HIL6707.HT
vana ainekood
HIL6707
Õppeaine nimetus eesti k
India kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Indian Art
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on ülevaade India klassikalisest kunstist kuni 16./17. sajandini.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengud vaatlevad India (ja Tiibeti) kunstile ja kultuurile olulisi ajaloolisis-kultuurilisi paiku ajalises järgnevuses. Konkreetsete paikade vaatlusega seotakse tervikuks ajalugu, piirkondlikud tavad, religioon ja konkreetne kunst. Esikohal on arhitektuur, seejärel sellega seotud freskokust ja skulptuur ning kunstisümboolika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi India kunsti eripäradest;
- oskab orienteeruda India kunstiajaloos;
- suudab näha teiste kunstiregioonide mõjutusi ja India kunsti sisemisi arenguid.
Õppejõud
Martti Kalda
space