Sissejuhatus popkultuuri (HIK6503.HT)
space
Õppeaine kood
HIK6503.HT
vana ainekood
HIK6503
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus popkultuuri
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Popular Culture
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused popkultuuri, eriti popmuusika tundmiseks, levivate ideede analüüsimiseks ning erialaseks rakendamiseks, popkultuuri ja üldise kultuurikonteksti sidumiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes käsitletakse erinevaid kultuuris levinud arhetüüpe (mässaja, androgüün, masin jne) ning jälgitakse nende avaldumist kaasaegses popteadvuses. Popkultuuri käsitlemisel keskendutakse eeskätt just popmuusikale, selle keelele nii kõlalises kui imagoloogilises mõttes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teadmised ja oskused seostamaks popkultuuri üldise kultuurikontekstiga,
Oskus mõista ja analüüsida popkultuuri ilminguid.
Õppejõud
Tõnis Kahu
space