Antropoloogilise mõtte ajalugu (HIA6322.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Antropoloogilise mõtte ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Anthropological Thought
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on pakkuda tudengitele võimalust arendada teadmisi antropoloogia kui distsipliini kujunemisest ning selle arengust kuni 20. saj alguseni. Eesmärgiks on arendada tudengite kriitilist ning akadeemilist mõtlemist, et nad oskaksid analüüsida erinevaid teoreetilisi lähenemisi inimühiskondade uurimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse erinevaid teemasid ja teooriaid, mis aitavad tudengitel arendada teadmisi antropoloogia kui teadusdistsipliini kujunemisest ja arengust. Heidame põgusa pilgu antropoloogia ’eelkäijatele’ – renessansiaegsetele mõtlejatele, varastele reisikirjadele, 17. ja 18. sajandi sotsiaalfilosoofidele. Käsitleme varaste sotsioloogide teooriaid, kes on antropoloogilisele mõttele olulist mõju avaldanud. Uurime antropoloogia kui teadusdistsipliini kujunemist alates 19. sajandist ning vaatleme erinevate teooriate kujunemist ja arengut peamiselt Briti antropoloogias, Prantsusmaal ning Ameerikas. Peamised teooriad, mida käsitleme on järgmised: evolutsionism, positivism, funktsionalism, struktuurfunktsionalism, historitsism, kultuurrelativism, strukturalism, neo-evolutsionism, kultuuriline materialism.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on teadlik, kuidas antropoloogia kui teadusdistsipliin tekkis ning arenes kuni 20. sajandi alguseni;
- oskab kriitiliselt analüüsida antropoloogia varaseid teooriaid, võttes arvesse tollast ühiskondlikku ning ajaloolist konteksti.
Õppejõud
Mari Valdur
space