Nüüdisaegsed antropoloogilised ideed (HIA6323.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Nüüdisaegsed antropoloogilised ideed
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Anthropological Ideas
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
BA:
Tutvustada 20. sajandi teise poole ja 21. sajandi alguse antropoloogilist ja sotsioloogilist mõtet läbi erinevate mõttevoolude ja teemade.
MA:
Kollapsid: interdistsiplinaarne uurimus
Alustades sellest, et me ei tea palju globaalse kliimakriisi tulevaste mõjude kohta, on õppeaine eesmärgiks läbi aktiivse koosloome interdistsiplinaarselt uurida lähenemisi kokkuvarisemistele (kollapsidele) ning läbi selle luua kontseptuaalseid tööriistu ja teoreetilisi raamistikke ja metodoloogiaid, mis aitavad meil kujundada ja kujutleda tulevikku.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
BA:
Kursusel käsitletakse erinevaid antropoloogilisi teemasid ja teooriaid alates 20. sajandi keskpaigast tänapäevani. Loengute ja arutelude käigus on tudengitel võimalus mõista tänapäeva antropoloogiliste teooriate ja lähenemiste tugevusi ja nõrkusi, tutvuda nüüdisaegsete antropoloogiliste debattidega ning arendada oma isiklikke arusaame, milliseid teooriaid ning lähenemisi kasutada oma tulevastes antropoloogilistes uurimistöödes.
Mõned olulisemad teemad, mida kursuse jooksul käsitletakse: formalism ja substantivism majandusantropoloogias, sümboliline antropoloogia, neomarksism, kolonialism, orientalism, representatsioonikriis antropoloogias, praktikateooriad, globaliseerumine, keha-antropoloogia, rakendusantropoloogia.

MA:
Kuigi kliimamuutusi teadvustatakse globaalselt aina rohkem ning nende tagajärgi üritatakse erinevate praktiliste strateegiate abil leevendada, pole meil täit arusaama niivõrd kiirete ja kataklüsmiliste muutuste ühiskondlikest tagajärgedest ning adaptiivsete või leevendavate strateegiate toimimisest ühiskondlikus sfääris.
Meie silme all toimuvate katastroofide valguses on kursuse keskseks mõisteks ’kollaps’, ning selle interdistsiplinaarne uurimine. Toome ühte arutelusse kokku kollapsi filosoofilise lähenemise, loodusteadused, ühiskondlikud, poliitilised ja majanduslikud lähtepunktid, aga ka metodoloogilised küsimused, mis tõstatuvad kollapsi uurimisel. Kursus eeldab, et tuleviku kujundamiseks tuleb lahti lasta oma distsipliini kesksest vaatenurgast ning selleks on vaja avatud meelt.
Kursust kureerivad kaks antropoloogi, Aet Annist ja Eeva Kesküla ja filosoof Luc Delannoy, keda täiendavad külalislektorid. Vaatluse alla tulevad katastroofiuuringud antropoloogias, kollaps filosoofilisest vaatepunktist, riikide ja ökosüsteemide kollapsid ja selle kunstiline väljendamine, ning kollapsi eitamine, leevendamine, selle vastu võitlemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab keskseid kaasaegseid antropoloogia mõttevoolusid ning probleeme ning mõisteid;
- suudab kriitiliselt analüüsida etnograafilisi tekste silmas pidades autori konteksti ning väljendada põhjendatud arvamust antropoloogiliste probleemide kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis.
- on omandanud kontseptuaalsed tööriistad kollapsi uurimiseks kriitiliseks analüüsiks antropoloogilisest ja interdistsiplinaarsest vaatepunktist (MA);
- oskab nii suuliselt kui kirjalikult analüüsida kollapsi-teemalisi tekste (MA);
- on omandanud kriitilise interdistsiplinaarse teadmiste koosloome alused (MA).
Õppejõud
Polina Tšerkassova, Eeva Kesküla, Aet Annist
space