Nüüdisaegsed antropoloogilised ideed (HIA6323.HT)
space
Õppeaine kood
HIA6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Nüüdisaegsed antropoloogilised ideed
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary Anthropological Ideas
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Eeva Kesküla (õpetamise keel: inglise keel)
Polina Tšerkassova (õpetamise keel: inglise keel)
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada 20. sajandi teise poole ja 21. sajandi alguse antropoloogilist ja sotsioloogilist mõtet läbi erinevate mõttevoolude ja teemade.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse erinevaid antropoloogilisi teemasid ja teooriaid alates 20. sajandi keskpaigast tänapäevani. Loengute ja arutelude käigus on tudengitel võimalus mõista tänapäeva antropoloogiliste teooriate ja lähenemiste tugevusi ja nõrkusi, tutvuda nüüdisaegsete antropoloogiliste debattidega ning arendada oma isiklikke arusaame, milliseid teooriaid ning lähenemisi kasutada oma tulevastes antropoloogilistes uurimistöödes.
Mõned olulisemad teemad, mida kursuse jooksul käsitletakse: formalism ja substantivism majandusantropoloogias, sümboliline antropoloogia, neomarksism, kolonialism, orientalism, representatsioonikriis antropoloogias, praktikateooriad, globaliseerumine, keha-antropoloogia, rakendusantropoloogia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab keskseid kaasaegseid antropoloogia mõttevoolusid ning probleeme ning mõisteid;
- suudab kriitiliselt analüüsida etnograafilisi tekste silmas pidades autori konteksti ning väljendada põhjendatud arvamust antropoloogiliste probleemide kohta nii suulises kui ka kirjalikus vormis.
Õppejõud
Polina Tšerkassova, Eeva Kesküla, Aet Annist
space