Tõlkepoeetika (GRR6414.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6414.HT
vana ainekood
GRR6414
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlkepoeetika
Õppeaine nimetus inglise k
The Poetics of Translation
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk on kujundada oskust tajuda tõlketeksti poeetikat, s.o teksti kui terviku ehitust ja kujundusvõtteid; juhtida tähelepanu tõlkepoeetika traditsioonide lingvistilisele ja ajaloolisele tingitusele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poeetika mõiste. Kunsti keel. Poeetika versus teooria. Tõlkepoeetika seotud kõnes. Rütm seotud ja sidumata kõnes. Poeetika ajaloolisus ja individuaalsus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinu oskab hinnata tõlke potentsiaali (kas tõlkida? kuidas tõlkida) lähte- ja väljundkultuuride poeetiliste normide ja võimaluste pingeväljas.
Õppejõud
Anne Lange
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space