Ilukirjanduse tõlkimine 1 (GRR6411.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6411.HT
vana ainekood
GRR6411
Õppeaine nimetus eesti k
Ilukirjanduse tõlkimine 1
Õppeaine nimetus inglise k
Translating Fictional Prose 1
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ilukirjandusliku proosa tõlkimise oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse raames tõlgitakse/toimetatakse katkendeid erinevaid poeetikareegleid järgivatest ilukirjandustekstidest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on omandanud ilukirjandusliku teksti tõlkimise vilumused ja tunneb väljundkultuuri tõlkenorme.
Õppejõud
Anne Lange
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space